K-NORMA d.o.o.
Priprava in catering hrane
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0) 1 436 60 80

info@kroky.si